Oftalmologija

Oftalmologija je grana medicine koja se bavi anatomijom, funkcijom i bolestima oka. Reč oftalmologija potiče od grčke reči “ophthalmos” koja znači “oko”. Shodno tome reč “oftalmologija” znači ” nauka o očima “. Kao disciplina ona se odnosi na oči ljudi ali i oči životinja takođe, jer su razlike iz ljudske prakse iznenađujuće male i uglavnom se odnose na razlike u anatomiji i rasprostranjenosti, a ne na razlike u patološkim procesima.

 

Phone: 065/311-55-83
Fax: 011/311-1196
Bulevar Zorana Đinđića 12ž
Srbija, 11070 Novi Beograd